Schoolcommissie

Een schoolcommissie heeft als doel, binnen het kader van de statuten en doelstelling van de VCO Midden- en Oost-Groningen, mee te helpen om de school waaraan zij verbonden is zo optimaal mogelijk te laten functioneren.
Klik hier voor meer informatie over de schoolcommissie.
 

De medezeggenschapsraad (MR)

Klik hier voor meer informatie over de MR.

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)

Klik hier voor meer informatie over de GMR