Aanmelden nieuwe leerling

Als uw kind vier jaar wordt mag het naar de basisschool. Om uw kind aan te melden kunt u telefonisch contact opnemen met onze directeur: 0597-531308.

Als u uw kind aanmeldt bij CBS de Wegwijzer, vindt er eerst een informatief gesprek plaats met de directeur. In principe zijn alle kinderen welkom, maar om te zorgen dat alle kinderen de begeleiding krijgen die ze nodig hebben en die bij ze past, is er voor de scholen van de VCO Midden- en Oost-Groningen een toelatingsbeleid vastgesteld. De directeur zal ouders hierover informeren tijdens de eerste kennismaking.