Unitonderwijs

Bij ons op school zijn de leerlingen verdeeld zijn over drie units. Dit concept past bij onze visie en hoe wij onderwijs willen geven, De jaargroepen 1,2,3 vormen de Bijenkorf (unit 1), de jaargroepen 4,5 en 6 zijn de Bloemenweide (unit 2) en de jaargroepen 7 en 8 vormen de Ontdektuin (unit 3).

De leerlingen krijgen instructie en werken op hun eigen niveau. Zo kan het zijn dat een kind van groep 5 rekeninstructie krijgt met kinderen van groep 6. Een project wereldoriëntatie kan gedaan worden door kinderen van verschillende leeftijden. Een kind uit groep 6 kan taalinstructie krijgen met de kinderen van groep 5. We houden rekening met het niveau waar het kind op dat moment is.
Er is veel sociale interactie, ook voor de kinderen die bovengemiddeld presteren of juist moeite hebben om mee te komen.