Ouderbetrokkenheid

Kinderen brengen ouders en medewerkers van CBS De Wegwijzer samen. Betrokken ouders zijn belangrijk voor de school en voor de kinderen zelf. Wij stimuleren samenwerking met de ouders. U bent uitgenodigd om, binnen de kaders en de visie van onze school, mee te denken over uw kind, het beleid en deel te nemen aan activiteiten.Wat zeggen anderen over onze school?

"Mijn kinderen krijgen op deze school vernieuwend en modern onderwijs met ouderwetse normen en waarden' (juni 2019)

'In een coachgesprek kan je juf even alleen spreken, dat vind ik fijn.' (leerling)

'Een supervet schoolplein' (leerling) 

'Vriendelijk, behulpzaam en vrolijkheid' (ouder)

'Een fijne, kleine school' (ouder)

'Er is hier meer geduld en aandacht voor de kinderen' (ouder)

'Leerlingen en leraren gaan respectvol met elkaar om' (Onderwijsinspectie) 

Gedicht van 10-jarige leerling. 
gedicht leerling.pdf