Schoolcommissie

Per school functioneert een schoolcommissie.
Een schoolcommissie heeft als doel, binnen het kader van de statuten en doelstelling van de VCO Midden- en Oost-Groningen, mee te helpen om de school waaraan zij verbonden is zo optimaal mogelijk te laten functioneren.
Ouders in de schoolcommissie: Gerko Kaput, Lidy de Boer en  Eline Wolfs.
Eline Wolfs is als afgevaardigde lid van de ledenraad van VCO.

De medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschapsraad (MR) De medezeggenschapsraad is een inspraakorgaan waarin personeelsleden en ouders gelijkelijk zijn vertegenwoordigd. Op een aantal terreinen dient het bestuur de medezeggenschapsraad om advies te vragen (adviesrecht) en op een aantal terreinen is er voor de uitvoering van bestuursbesluiten instemming van de medezeggenschapsraad vereist (instemmingsrecht).
Voor de geleding ouders zitten in de medezeggenschapsraad:
- Daphne Ottevanger (ouder)
- Eline van den Brink(ouder)

Voor de geleding personeel zitten in de medezeggenschapsraad:
-Ronald de Groot (leerkracht)
-Conny van Veen (leerkracht)

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)

Voor bepaalde (vooral school overstijgende) beleidsbeslissingen heeft het College van Bestuur van de VCO Midden- en Oost-Groningen de instemming of het advies nodig van een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad bestaat uit 1 medezeggenschapsraadslid van iedere school. De geleding ouders en personeel zijn hierin vertegenwoordigd. 

 Voor onze school heeft zitting in de GMR:
-Vacature

Op de website van ons bestuur VCO Midden- en Oost-Groningen staat onder organisatie meer over o.a. de Ledenraad, de Schoolcommissie (SC), de Medenzeggenschapsraad (MR) en de Gemeenschappelijke Medenzeggenschapsraad (GMR)
https://www.vcomog.nl/Over-VCO/Organisatie

Het regelement schoolcommissie, het Medenzeggenschapsstatuut, het Regelement MR en het Regelement GMR vindt u op de website van ons bestuur onder "Over VCO - Documenten
https://www.vcomog.nl/Over-VCO/Documenten