Nog meer informatie over onze school kunt u vinden op de website van Scholen op de kaart. U vindt daar o.a. informatie over de leerling- en oudertevredenheid en onze beleidsdocumenten zoals het schoolondersteuningsprofiel en het veiligheidsbeleidsplan met o.a. de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Ook vindt u daar het school(jaar)plan.