Ouderbetrokkenheid

Kinderen brengen ouders en medewerkers van CBS De Wegwijzer samen. Betrokken ouders zijn belangrijk voor de school en voor de kinderen zelf. Wij stimuleren samenwerking met de ouders. U wordt uitgenodigd om, binnen de kaders en de visie van CBS De Wegwijzer, mee te denken over het kind, het beleid en deel te nemen aan activiteiten.