Unitonderwijs

Met ingang van het schooljaar 2016-2017 geven we onderwijs aan leerlingen die verdeeld zijn over units. Dit moderne en beproefde (er werken al meerdere scholen met dit concept) past bij hoe wij onderwijs willen geven, bij onze visie en missie en bij ons identiteitsbewijs. Kinderen van verschillende leeftijden worden binnen de units onderverdeeld in groepen van hun eigen niveau en ze krijgen instructie op maat.
Zo is er veel sociale interactie, ook voor de kinderen die bovengemiddeld presteren of juist moeite hebben om mee te komen. Zo kan het zijn dat een kind uit de ‘oude’ groep 5 rekeninstructie krijgt met kinderen uit de ‘oude’ groep 6; of een T-World project (wereldoriëntatie) over bijvoorbeeld vulkanen wordt gedaan door een groep kinderen van verschillende leeftijden maar met een gezamenlijke interesse.
Op flexibele werkplekken kunnen de kinderen zelfstandig verder werken aan hun taak. Er wordt gewerkt vanuit leerlijnen en leerkrachten worden flexibeler ingezet.