Wie wanneer waar:


maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

Unit 1

gr 1,2,3

Conny v Veen

Conny v Veen

           

Conny v Veen en/of
Aly Lynke

Wiersma

Aly Lynke

Wiersma

1,2 vrij

           


Unit 2

gr 4,5,6

Ronald de

Groot

Ronald de

Groot

Ronald de
Groot en/of Greetje Doornbos.

Ronald
de

Groot


3,4,5
Aly Lynke W.
3/4 middag vrij.

6,7,8
Petra Swarts

               

Unit 3

gr 7,8

Greetje

Doornbos

Petra Swarts

Petra Swarts
en/ of Greetje Doornbos

Petra Swarts

Onderw.

Assist.

Irma Edens en Jelle Wiersma

Irma Edens en
Jelle Wiersma

Irma Edens

Janita Tuin en Jelle Wiersma

Irma Edens en Jelle Wiersma

Intern Begeleider


Greetje

Doornbos
ConciergeHenk Prins

Henk Prins

Henk Prins

Directeur


Jeannette Vreugdenhil,

2 a 3 dagen per week aanwezig op wisselende dagen.

Vakanties

Hieronder de vakanties zoals die landelijk en voor zover mogelijk regionaal zijn afgestemd. Hierin zijn nog niet onze eigen marge/studiedagen opgenomen. Let op! Sommige regionale scholen hebben afwijkende vakantieperiodes vastgesteld.
Vakantie                                           Eerste dag                                         Laatste dag

Herfstvakantie                       zaterdag 20 oktober 2018        zondag 28 oktober 2018
Kerstvakantie                        zaterdag 22 december 2018     zondag 6 januari 2019
Voorjaarsvakantie                  zaterdag 16 februari 2019         zondag 24 februari 2019
Goede Vrijdag / Pasen            vrijdag 19 april 2019                maandag 22 april 2019
Meivakantie(incl. Koningsdag)  zaterdag 27 april 2019              zaterdag 4 mei 2019
Hemelvaart                           donderdag 30 mei 2019            zondag 2 juni 2019
Pinkstervakantie                    maandag 3 juni 2019                maandag 10 juni 2019
Zomervakantie                      zaterdag 13 juli 2019                zondag 25 augustus 2019

Dinsdag 2 oktober; leerlingen om 12.00 u vrij, margemiddag i.v.m. teamscholing

Vakantierooster schooljaar 2019/2020

Vakantie                                           Eerste dag                                         Laatste dag

Herfstvakantie                     zat. 19 okt. 2019                       zo.  27 okt. 2019
Kerstvakantie                      zat. 21 dec. 2019                       zo.  5 jan. 2020
Voorjaarsvakantie                zat. 15 feb. 2020                       zo. 23 feb. 2020
Goede Vrijdag / Pasen          vr.  10 apr. 2020                      ma. 13 apr. 2020
Meivakantie (incl. Koningsdag) zat. 25 apr. 2020                  zo.  10 mei 2020
Hemelvaart                          do. 21 mei 2020                       vr.  22 mei 2020
Pinksteren                           ma. 1 jun. 2020                        ma.  1 juni 2020
Zomervakantie                     zat. 4 juli 2020                        zo. 16 aug. 2020

De marge(mid)dagen moeten nog vastgesteld worden.