De activiteitencommissie

De activiteitencommissie is betrokken bij de uitvoering van verschillende activiteiten in en buiten de school. U kunt denken aan : Viering van het Sinterklaasfeest, Kerstfeest, Paaslunch, afscheidsfeest groep 8, aanschaf van luizencapejes, aanschaf van schoolshirts.

Het schoolteam en de AC maken een planning van de activiteiten van het schooljaar, informatie wordt gegeven per nieuwsbrief of email. 
 
De activiteiten worden bekostigd vanuit het schoolfonds. Dit geld is bestemd voor de bekostiging van verschillende activiteiten die niet betaald kunnen worden uit de exploitatievergoeding. De vrijwillige bijdrage was in 2019/2020 gesteld op E 20,- per kind. In de maand oktober krijgt u een brief met het verzoek om de ouderbijdrage te betalen. Kinderen die in de loop van het schooljaar op school komen betalen voor iedere maand die nog komt € 2,-. We gaan uit van 10 maanden onderwijs. 

Ouders/verzorgen zijn van harte uitgenodigd mee te helpen in de activiteitencommissie. Meldt u aan bij de directie of een van de teamleden.