Activiteiten & schoolfonds

Eerder vormde een aantal ouders de activiteitencommissie. Deze organiseerden verschillende activiteiten in en buiten de school. U kunt denken aan : Viering van het Sinterklaasfeest, Kerstfeest, Paaslunch, avond 4 daagse, afscheidsfeest groep 8, aanschaf van luizencapejes, aanschaf van schoolshirts. In de praktijk bleek dit (te) veel tijd van de commissie te vragen. Nu wordt via de Nieuwsbrief of persoonlijk ouders gevraagd om mee te helpen bij activiteiten. 
 
De activiteiten worden bekostigd vanuit het schoolfonds. Dit geld is bestemd voor de bekostiging van verschillende activiteiten die niet betaald kunnen worden uit de exploitatievergoeding. Deze vrijwillige bijdrage voor 2021/2022 gesteld op €22,50 per kind. In het najaar krijgt u het verzoek om de ouderbijdrage te betalen. Kinderen die in de loop van het schooljaar op school komen betalen voor iedere maand die nog komt €2,25. We gaan uit van 10 maanden onderwijs. 

Ouders/verzorgen zijn van harte uitgenodigd mee te helpen bij activiteiten. Laat het ons weten als u iets voor school kunt en wilt doen.