Via onderstaande link kunt u de schoolgids downloaden en vindt u meer informatie over onze school. 
Schoolgids 2019-2020
bestuursbijlage bij schoolgids 2019-2020
Jaarboekje 2019-2020

Nog meer informatie over onze school kunt u vinden op de website van Scholen op de kaart. U vindt daar o.a. informatie over de leerling- en oudertevredenheid en onze beleidsdocumenten zoals het school(jaar)plan en het veiligheidsbeleidsplan.