Via onderstaande link kunt u o.a. de schoolgids downloaden en vindt u meer informatie over onze school. 

Schoolgids 2023-2024 versie 31 jul 2023
Bestuursbijlage schoolgids 2023-2024
Jaarboekje 2023-2024 concept versie
Inhoud onderwijs (vakken/methodes) 

Schoolgids 2022-2023
Jaarboekje 2022-2023
Bestuursbijlage bij Schoolgids 2022-2023
Inhoud onderwijs (vakken/methodes) 2022-2023
Schooljaarplan 2022-2023Nog meer informatie over onze school kunt u vinden op de website van Scholen op de kaart. U vindt daar o.a. informatie over de leerling- en oudertevredenheid en onze beleidsdocumenten zoals het school(jaar)plan en het veiligheidsbeleidsplan.