Via onderstaande link kunt u de schoolgids downloaden en vindt u meer informatie over onze school. 

Schoolgids 2020-2021
Jaarboekje 2020-2021 
bestuursbijlage bij schoolgids 2020-2021
Inhoud onderwijs 2020 2021
Schooljaarplan 2020-2021

 

Nog meer informatie over onze school kunt u vinden op de website van Scholen op de kaart. U vindt daar o.a. informatie over de leerling- en oudertevredenheid en onze beleidsdocumenten zoals het school(jaar)plan en het veiligheidsbeleidsplan.