Via onderstaande link kunt u de schoolgids downloaden en vindt u meer informatie over onze school. 

Schoolgids 2021-2022 (versie 30 juli 2021)
Jaarboekje 2021-2022 
Bestuursbijlage bij Schoolgids 2021-2022
Inhoud onderwijs 2021 2022
Schooljaarplan 2021-2022

Schoolgids 2020-2021
Jaarboekje 2020-2021 
bestuursbijlage bij schoolgids 2020-2021
Inhoud onderwijs 2020 2021
Schooljaarplan 2020-2021

Nog meer informatie over onze school kunt u vinden op de website van Scholen op de kaart. U vindt daar o.a. informatie over de leerling- en oudertevredenheid en onze beleidsdocumenten zoals het school(jaar)plan en het veiligheidsbeleidsplan.